Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, sutinkate su  taisyklėmis ir paspaudžiate mygtuką  „Tęsti“. Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų e-parduotuvės duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

3.1.  Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2.  Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodytą sumą.

3.3  Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus el. adresu shop@automanai.lt arba pranešti telefonu  8 (616) 36263.  Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4 Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, e-parduotuvės pristatymo sąlygomis ir kainomis, prekių grąžinimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.  Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar e-parduotuvės veikimo sąlygas.

3.6. Mes įsipareigojame šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve, pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per pristatymo sąlygose nurodytą terminą, gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

3.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4. Atsakomybė

Jūs  visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

5. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. adresu shop@automanai.lt arba pranešate telefonu  8 (616) 36263.

6. Neteisminis ginčo sprendimas

Jei Jūsų netenkina plastidipas.ltu parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.